HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

İş yerinde daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek önemli değişikliklerin olması durumunda risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

30 Haziran 2012 cumartesi günü yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereğince tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir.

2Risk Analizinin Amacı

Risk analizinin amacı; iş yerlerinin faaliyetlerinden etkilenen tüm personel ile ziyaretçilerin, alt işveren çalışanlarının, stajyerlerin ve mal/hizmet satın alınan tedarikçi personelin işletme bünyesindeki faaliyetleri sırasında sağlığının korunması ve çalışma ortamında iş güvenliğinin sağlanması için çalışanın sağlığına, güvenliğine, tesise, çevreye ve malzemeye zarar verebilecek sağlık emniyet ve çevre kapsamındaki tüm tehlikelerin tespit edilmesi, tehlikelerin büyüklükleri, etki alanları ve gerçekleşme periyotları dikkate alınarak riskin değerlendirmesinin ve etkin risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemektir.

Risk Analizinin Yenilenmesi Gereken Durumlar

  • Yeni bir makine veya ekipman alınması,
  • Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
  • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
  • Bir iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmiş olması.

100+

SÜREKLİ HİZMET VERDİĞİMİZ ŞİRKET

17.000+

KİŞİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİZE EMANET

14+

AYRI İŞ KOLUNDA HİZMET VERİYORUZ

870+

İŞ YERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPTIK

400+

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK
TOP